Ładowanie


Czujniki temperatury to urządzenia stosowane w przemyśle wyjątkowo powszechnie. O wyborze odpowiedniego przyrządu do mierzenia temperatury stanowi przede wszystkim jego budowa oraz rodzaj elementu pomiarowego. Elementy pomiarowe w sensorach temperatury Simex obejmują dwa rodzaje: czujniki rezystancyjne (czujniki oporowe) oraz czujniki termoparowe (czujniki termoelektryczne). Rezystancyjne czujniki temperatury (RTD) posiadają element pomiarowy wykonany z platyny (Pt100, Pt500, Pt1000) lub niklu (Ni100). W termoparach z kolei, elementy te wykonane są ze stopów różnych metali, w zależności od pożądanego zakresu temperatury oraz czułości. Dostępne są temopary typu J, K, N, S, R, B oraz T.

Pod kątem budowy czujnika, te urządzenia do pomiaru temperatury dzielą się na czujniki głowicowe, czujniki przewodoweczujniki płaszczoweczujniki do klimatyzacji oraz czujniki w wykonaniu iskobezpiecznym EX.

Dostępne są również akcesoria: druty termoparowe typu E, T, J, K, N, S, B; gniazda czujnika temperatury.

Nasza oferta obejmuje czujniki Simex i Limatherm.

Czujniki temperatury

Filtrowanie Usuń filtry

Znaleziono: 207
Pokaż filtry

Platynowe i niklowe czujniki rezystancyjne są to przyrządy reagujące na zmianę temperatury zmianą rezystancji wbudowanego w nie rezystora. W osłonie ochronnej, oprócz rezystora termometrycznego znajdują się odizolowane wewnętrzne przewody łączeniowe oraz zaciski zewnętrzne do przyłączenia elektrycznych przyrządówm pomiarowych. Mogą zawierać elementy montażowe lub głowice przyłączeniowe. Czujniki termoelektryczne są to przyrządy reagujące na zmianę temperatury zmianą siły termoelektrycznej wbudowanego w nie termoelementu. W osłonie ochronnej, oprócz termoelementu znajdują się zaciski zewnętrzne do przyłączenia elektrycznych przyrządów pomiarowych. Mogą zawierać elementy montażowe lub głowice przyłączeniowe. Termoelementy są to dwa przewodniki (termoelektrody) wykonane z różnych materiałów, połączone ze sobą na jednym końcu i tworzące część układu wykorzystującego zjawisko termoelektryczne do pomiaru temperatury. Szczególne wymaganie techniczne oraz specjalne zastosowania np. medyczne, doprowadziły do opracowania termoelementów płaszczowych o niewielkich wymiarach, wysokiej rezystancji izolacji i dużej odporności na agresywne oerodowisko. Oferta obejmuje wszelkie typy czujników temperatury: od prostych czujników przewodowych, głowicowych, poprzez wykonania płaszczowe - rezystancyjne i termoelektryczne. Posiadamy także czujniki dopuszczone przez Główny Urząd Miar do stosowania w rozliczeniach energii cieplnej, czujniki do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem / iskrobezpieczne-Exia, z obudową ognioszczelną-Exd oraz z obudową wzmocnioną-Exe, zgodne z dyrektywami nowego podejścia ATEX.